Dagys J. FUNKCIONALIZMAS SĄMONĖS FILOSOFIJOJE: METODOLOGIJA AR ONTOLOGIJA?. Problemos, v. 70, p. 113-125, 1 saus. 2006.