Kaklauskas A.; Pruskus V. INTERNETINÄ– PARAMA PRIIMANT DAUGIAKRITERIUS ETINIUS SPRENDIMUS. Problemos, v. 68, p. 109-127, 1 saus. 2005.