Aukštuolytė N. DAIKTŲ IR VARDŲ SANTYKIO FILOSOFINĖ REFLEKSIJA ANTIKOJE. Problemos, v. 68, p. 51-62, 1 saus. 2005.