Stoškus K. A. M. FOUCAULT „FILOSOFINIS JUOKAS“ IR BEVILTIŠKAS NENORAS BŪTI ŽMOGUMI. Problemos, v. 68, p. 9-31, 1 saus. 2005.