Pruskus V. KULTŪRINIO KAPITALO RAIŠKOS YPATUMAI. Problemos, v. 67, p. 48-62, 1 saus. 2005.