Junutytė-Galvanauskienė L. Algio Mickūno eroso filosofija. Problemos, v. 87, n. 87, p. 106-116, 22 bal. 2016.