Gutauskas M. Kaip kalba pasiekti tai, kas yra anapus kalbos. Problemos, v. 64, p. 195-196, 1 saus. 2003.