Kapačiauskienė D. Moralumo sąvokos socialinis turinys ir jos raida. Problemos, v. 11, p. 5-11, 1 saus. 1973.