Nekrašas E. Subjektyvistinė tikimybės interpretacija. Problemos, v. 11, p. 27-31, 29 rugs. 2014.