Šliogeris A. Visuotinybė pažinimo procese. Problemos, v. 11, p. 32-41, 29 rugs. 2014.