Steponavičius A. Tarybinė liaudis – nauja žmonių bendrija. Problemos, v. 11, p. 115-117, 1 saus. 1973.