Stoškus K. Principų konfliktas filosofų diskusijose. Problemos, v. 13, p. 64-78, 1 saus. 1974.