Černienė B. Apie gnoseologinės religijos ištakas. Problemos, v. 16, p. 15-20, 29 rugs. 1975.