Šliogeris A. Naujojo racionalumo ieškojimai (H. Markūzės doktrinos filosofinių pagrindų kritika) I. Problemos, v. 16, p. 52-60, 29 rugs. 1975.