Černienė B. Mąstymo loginis vieningumas. Problemos, v. 16, p. 69-70, 29 rugs. 1975.