Pavilionis R. Logika ir šių laikų lingvistinka. Problemos, v. 18, p. 41-45, 29 rugs. 1976.