Nekrašas E. Indukcionizmo alternatyvos beieškant (K. Poperio mokslo filosofija). Problemos, v. 19, p. 35-46, 29 rugs. 1977.