Meškauskas E. Erdvės ir laiko problema filosofijoje. Problemos, v. 20, p. 13-15, 29 rugs. 1977.