Lazauskas J. Individo sąmonės socialinio sąlygotumo klausimu. Problemos, v. 3, p. 12-19, 29 rugs. 1969.