Nekrašas E. Ar tikimybė dažnuminėje teorijoje yra empirinis terminas?. Problemos, v. 6, p. 49-55, 10 spal. 1970.