Repšys J. V. Leninas apie marksizmo vietą filosofijos istorijoje. Problemos, v. 7, p. 18-25, 29 rugs. 1971.