Nekrašas E. Dažnuminė tikimybės interpretacija. Problemos, v. 7, p. 32-39, 29 rugs. 1971.