Radvilavičius V. Apie termino „filosofiniai gamtotyros klausimai“ prasmę. Problemos, v. 7, p. 88-91, 29 rugs. 1971.