Nekrašas E. Determinizmas, tikimybė ir mokslo teorijos. Problemos, v. 9, p. 36-44, 29 rugs. 2014.