Meškauskas E. Marksistinė mokslinės ideologijos koncepcija. Problemos, v. 21, p. 14-17, 29 rugs. 1978.