Drėma V. Estetinės minties raida Lietuvoje 1770-1832 m. (II). Problemos, v. 21, p. 58-67, 29 rugs. 1978.