Vydūnas V. S. Žmogaus gyvenimas ir išgyvenimai jo amžiaus ir istorijos tarpsniuose. Problemos, v. 21, p. 75-89, 29 rugs. 1978.