Kalenda Česlovas. Socialistinės revoliucijos tyrinėjimo aspektai. Problemos, v. 21, p. 98-98, 29 rugs. 1978.