Pavilionis R. Semiotiko žvilgsnis į kalbą (Pasikalbėjimas su prof. Algirdu Greimu). Problemos, v. 21, p. 102-107, 29 rugs. 1978.