Drėma V. Estetinės minties raida Lietuvoje 1770-1832 m. (III). Problemos, v. 22, p. 49-59, 29 rugs. 1978.