Gendrolis E. L. Morganas — ikiklasinės visuomenės mokslinio tyrinėjimo pradininkas. Problemos, v. 23, p. 72-83, 29 rugs. 1979.