Jekentaitė L. E. Fromo „žmogaus sau“ ir jo autentiško gyvenimo visuomenėje samprata. Problemos, v. 25, p. 78-87, 29 rugs. 2014.