Pruskus V. Pažiūra į socializmą A. Maceinos ir P. Jako darbuose. Problemos, v. 28, p. 22-32, 29 rugs. 1982.