Stoškus K. Žmonijos išlikimo problema ir atsakingumo filosofijoje. Problemos, v. 28, p. 116-123, 29 rugs. 1982.