Jackūnas Žibartas. Tiesa mene. Problemos, v. 30, p. 5-15, 29 rugs. 2014.