Pruskus V. Pažiūra į kapitalizmą ikikariniuose A. Maceinos ir P. Jako raštuose. Problemos, v. 34, p. 109-116, 29 rugs. 1986.