Šidiškis B. Muzikos kūrinių turinio klausimu. Problemos, v. 35, p. 93-100, 29 rugs. 1986.