Pruskus V. Katalikų bažnyčios kaita Lietuvoje transformacijų laikotarpiu. Problemos, v. 63, p. 45-61, 1 saus. 2003.