Jankauskas S. Nieko nėra, arba Būties problema sofistų mąstyme. Problemos, v. 63, p. 62-72, 1 saus. 2003.