Pruskus V. Jaunosios kartos katalikų intelektualų pažiūros į kapitalizmą ir socializmą tarpukario Lietuvoje. Problemos, v. 62, p. 34-57, 1 saus. 2002.