Pruskus V. Jaunosios kartos katalikų intelektualų požiūris į fašizmą ir nacionalsocializmą tarpukario Lietuvoje. Problemos, v. 60, p. 57-78, 29 rugs. 2001.