Nekrašas E. Iš ko kyla žmogaus teisės?. Problemos, v. 58, p. 9-14, 29 rugs. 2000.