Norkus Z. Nauja dviejų lietuviškos filosofinės raštijos tradicijų tąsa. Problemos, v. 59, p. 120-124, 29 rugs. 2001.