Karosas J. Natūralistinė socialinio pažinimo problemos sklaida. Problemos, v. 53, p. 61-74, 29 rugs. 1998.