Kalenda Česlovas. Descartes’o ontologija ir gamtos valdymo idėja. Problemos, v. 52, p. 26-32, 29 rugs. 1998.