Mažeikis G. Renesanso atminties meno įtaka Descartes’o filosofijai. Problemos, v. 52, p. 46-56, 29 rugs. 1998.