Nekrašas E. Pozityvizmas ir jo priešai: Bradley, Collingwood, Nietzshe ir Heidegger. Problemos, v. 52, p. 79-96, 29 rugs. 1998.