Šerpytytė R. Humanistinė tendencija sociologijoje ir socialinės realybės problema. Problemos, v. 48, p. 5-13, 29 rugs. 1995.