Kacevičius R. Dar kartą apie Hėgelį. Problemos, v. 47, p. 136-138, 29 rugs. 1995.