Kapačiauskienė D. Profesorius Eugenijus Meškauskas ir Lietuvos filosofija. Problemos, v. 44, p. 28-36, 29 rugs. 1990.